بسمه تعالی

     با سلام و احترام به آگاهی اعضاء محترم اتحادیه سازند گان کلیشه و لیتوگراف ،       مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند حسب ابلاغ مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران باستناد اعلام معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوافاتب در خصوص آن دسته از واحد های صنفی که دارای دوربین مدار بسته می باشند ،ارائه هر گونه نسخه کپی ،فایل صوتی و تصویری به هر نحوی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ممنوع می باشد.
      در صورت نیاز آن افراد و اشخاص حقوقی و حقیقی باید با کسب مجوز و هماهنگی معاونت مذکور صورت پذیرد.
     فلذا مراتب جهت اقدام بایسته اعلام می گردد.


            
                                                                                                   و من ا... التوفیق
                                                                                     رئیس اتحادیه – حسن قاسمی