بسمه تعالی

         با سلام و احترام ، عین دستورالعمل شماره 1928/641/ج /1714 مورخه 24/11/91 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی پاوا فاتب در خصوص استفاده برخی از واحد های صنفی جهت ایجاد ستاد تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرو روستا جهت اقدام به شرح زیر را به اطلاع کلیه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه ولیتوگراف ،مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند.


                                                                                                                و من ا... التوفیق
                                                                                     رئیس اتحادیه – حسن قاسمی