بخشنامه : ( تاریخ درج : ۱۲ آبان ۱٣٨۹ )

قابل توجه همکاران محترم صنفی :


باسلام و احترام ،

     بر اساس مصوبه شماره 24442/ 44518 مورخه 89/2/5 هیأت محترم وزیران و نامه شماره 44892/ 60 مورخه 89/2/15معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنایع ، ستادی به منظور حل سریعتر مشکلات اجرائی واحد های تولیدی ، صنعتی و معدنی و شرکتهای صنعتی به ریاست وزیر محترم صنایع و معادن تشکیل ، تا چنانچه واحد های تولیدی تحت پوشش اتحادیه علاوه بر پروانه کسب صنفی دارای پروانه بهره برداری یا کارت فعالیت صنعتی از وزارت صنایع و معادن می باشند ،مشکلات خود را از طریق اداره کل صنایع و معادن استان تهران جهت طرح موضوع در ستاد مربوطه اقدام لازم معمول نمائید.
    ضمناً مقتضی است از اقداماتیکه در این خصوص صورت می گیرد اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهر و پلاک و چاپ اسکرین را مطلع فرمائید.

                                                                                                               و من ا... التوفیق

                                                                                                          رئیس اتحادیه -حسن قاسمی