«وحدت برای خدمت» 

با رمز 

«همدلی، همدلی، همدلی»


 

 

بعد از این که سال‌ها شعار وحدت سر داده شد و این شعار به دلیل نداشتن یک منجی و یک رهبر، همواره تا از زبان جاری می‌شد، به فراموشی می‌گرایید، این بار اتحادیه لیتوگرافان با سیاست «همدلی»، پا در مسیر عمل نهاد و دو گام اساسی برای تحقق وحدت برداشت:

 

گام اول: وحدت درونی:

اتحادیه لیتوگرافان یقین حاصل کرد که تحقق شعار وحدت صنعت چاپ، امکان‌پذیر نیست، مگر این که ابتدا به انسجام درونی و وحدت رویه، وحدت فکر، وحدت عمل و مخصوصاً وحدت دل و انگیزه، در درون اتحادیه خود برسد.

 از این رو، دست به کار شد و ابتدا اتحادیه خود را از هر گونه تفرقه، پراکندگی و افتراق رهانید. اتحادیه‌ای که خود درگیر بزکشی افغانی باشد و هر کس به مثابه یک ایالت، برای خودش قانون و قدرت داشته باشد و گاه همراه با اتحادیه، گاه بی‌تفاوت و گاه در مقابل اتحادیه باشد، اتحادیه نیست و ارزش کار کردن ندارد. این سخن مشترک همة اعضای اتحادیه لیتوگراف شد و برای نزدیکی دل و فکر و دست تلاش کردند.

اکنون، اتحادیه لیتوگرافان در بهترین شرایط به سر می‌برد و شعار «همدلی» به سیاستی واحد و شریف تبدیل شده است؛ به نحوی که همة اعضا با تمام وجود از آن حمایت و تبعیت می‌کنند.

اتحادیه لیتوگرافان بعد از وحدت و انسجام درونی، به بیرون از اتحادیه خود نظر کرد و برای وحدت صنعت چاپ تلاشی جدید را آغاز کرد.

با شروع مناقشه دیجیتال و جبهه‌گیری اتحادیه‌چاپخانه‌داران، اتحادیه لیتوگرافان با رعایت اصل دفاع از صنف خود، برای جلب نظر اتحادیه چاپخانه‌داران برای وحدت و انسجام صنعت چاپ بسیار تلاش کرد.

لیتوگرافان در صدد بودند که بحران پیش آمده را به فرصت تبدیل کرده و خار، گل بسازند و به قول حافظ، «نهال دشمنی برکنند»، از این رو، با ارسال پیام وحدت و با تأکید بر این نکته که : «لیتوگرافان حاضر به ادغام کامل با چاپخانه‌داران و تشکیل اتحادیه جدید صنعت چاپ» هستند، پیام روشنی به اتحادیه چاپخانه‌داران ارسال کردند، اما متأسفانه برداشت سوء و جواب منفی این تلاش بزرگ را با شکست مواجه کرد.

لیتوگرافان از تلاش خود دست برنداشتند و با دادن وکالت تام و تمام به یکی از اعضای فعال خود و  پشتیبانی همه‌جانبه از او، به وی مأموریت دادند که موضوع وحدت صنعت چاپ را به بهترین وجه ممکن به پیش برد و به نتیجه رساند؛ با این وکالت تام و تمام، احمد ابوالحسنی این فرصت و سعادت را یافت تا با پشتیبانی رئیس و اعضای اتحادیه، گام بزرگی برای صنعت چاپ کشور بردارد.

تلاش ابوالحسنی و تیمش به سرعت به نتیجه رسید و مناقشه دیجیتال را به نفع صنف خود به پایان برد و در ادامه، با دیپلماسی مؤثر و سازنده، با انجمن دیجیتال به تفاهم رسید تا امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه لیتوگرافان و انجمن دیجیتال، نقطه عطف وحدت صنعت چاپ کشور باشد.

در ادامه، شرایطی پیش آمد که سیاست و تلاش اتحادیه لیتوگرافان را استحکام و سرعت بخشید و آن اعلام موضع صریح و شفاف دکتر اسماعیلی، سرپرست معاونت فرهنگی وزیر ارشاد در باره وحدت است.

در شرایط فعلی، اتحادیه لیتوگرافان با انسجام درونی و وحدت دل و فکر، آمادگی کامل دارد تا شعار وحدت را به تحقق کامل برساند و در این رابطه آمادة همکاری کامل با هر فرد یا نهادی است که بتواند در راه تحقق آرمان صنعت چاپ، یعنی «وحدت» مؤثر باشد. در این راه، رمز شریف عملیات بزرگ وحدت صنعت چاپ این است: «همدلی، همدلی، همدلی».

 

گام دوم: وحدت بیرونی:

اقدام مصلحانة اتحادیه لیتوگرافان بعد از وحدت درونی به وحدت بیرونی رسید.

تلاش برای وحدت بیرونی در چند مرحله انجام شد و در حال پیگیری است:

مرحله اول: نشان دادن حسن نیت به اتحادیه چاپخانه‌داران:

اتحادیه چاپخانه‌داران در جریان مناقشه دیجیتال که حیثیت خود را بر باد رفته دیدند، تلاشی همه جانبه آغاز کردند تا نتیجه را معکوس کرده و چاپ دیجیتال را از آن خود کنند و در این راه، ضمن برخورد سنگین با اتحادیه لیتوگرافان را در دستور کار خود قرار دادند؛ این درحالی بود که اتحادیه لیتوگرافان در یک جوابیه محترمانه و مصلحانه دو نکته را متذکر شد:

1-  اقدام اتحادیه لیتوگرافان در مقابله با الحاق کامل چاپ دیجیتال به اتحادیه چاپخانه‌داران، وظیفه‌ای صنفی، دفاع از صنف و امری منطقی و معمول است؛ لذا اتحادیه چاپخانه‌داران از این که لیتوگرافان از صنف خود دفاع کرده‌اند، نباید برنجد.

2-  اتحادیه لیتوگرافان چاپ دیجیتال را در شرایط منطقی و با تعریف کارشناسی و تشخیص ماهیت این نوع از چاپ و رفع ابهام از تعاریف که فردا موجب درگیری بین اتحادیه‌ها با دفاتر فنی و... می‌شود، حق طبیعی اتحادیه چاپخانه‌داران می‌داند و از آن پشتیبانی می‌کند.

3-  و در نهایت، اتحادیه لیتوگرافان آماده است که با پیوستن به اتحادیه‌چاپخانه‌داران، ضمن برچیدن چالش‌ها و درگیری‌هایی که نفع صنعت چاپ کشور نیست، وحدت و اتحاد لازم را به وجود آورده و توانمندتر از همیشه به سوی خدمت بیشتر به صنعت چاپ پیش بروند.

اما متأسفانه، پیام وحدت و همکاری و همدلی از سوی اتحادیه‌چاپخانه‌داران با توهین به نمایندة فعال صنف لیتوگراف مواجه شد و با کمال تأسف، اتحادیه چاپخانه‌داران به روی سیاست ارزشمند وحدت و همدلی، درب‌ها را بستند و جواب سلام شرافتمندانه را با هتاکی دادند.

اتحادیه لیتوگراف به این هتاکی، واکنش اخلاقی نشان داد و قضاوت را به همة اصناف حوزه چاپ سپرد و پیشنهاد وحدت رویه و همدلی را به تشکل‌های دیگر، از جمله انجمن چاپ دیجیتال داد.

انجمن چاپ دیجیتال که جمعی از صاحبنظران و فرهیختگان را در خود جای داده است، با روی باز به استقبال پیشنهاد «وحدت برای خدمت» آمد و این اقدام به سرعت به تفاهم‌نامه‌ای انجامید که طی آن، «اتحادیه لیتوگرافان و انجمن چاپ دیجیتال» در کنار هم قرار گرفتند و آمادگی خود را برای هر گونه همکاری بی‌قید و شرط مانند یک «ید واحده» اعلام داشتند.

با امضای تفاهم بین اتحادیه لیتوگرافان و انجمن چاپ دیجیتال، زمینه برای تشکیل اتحادیه‌ بزرگی در گستره کشوری آماده شده است و اکنون اتحادیه لیتوگرافان با همراهی انجمن چاپ دیجیتال می‌روند تا تاریخ‌ساز شوند و «اتحادیه کشوری» تشکیل دهند که خوب است که «اتحادیه صنعت چاپ ایران» نامیده شود.

در اقدام مصلحانه دیگر، اتحادیه لیتوگرافان چشم از گذشته برکند و با نگاهی به آینده با تأسی از اصل «وحدت برای خدمت» با رمز «همدلی، همدلی، همدلی» مجدد به اتحادیه‌چاپخانه‌داران پیشنهاد کرد که به جمع لیتوگرافان و انجمن دیجیتال بپیوندند و اتحاد در صنعت چاپ را تقویت کنند و با تشکیل یک «اتحادیه واحد» به فکر خدمت بیشتر و بدون تنش به صنعت چاپ کشور باشند که متأسفانه هنوز این درخواست نیز بی‌جواب مانده است.

اتحادیه‌لیتوگرافان و انجمن چاپ دیجیتال که اکنون خود را «یک تشکل» صنفی می‌دانند و با مراجعه به مراجع قانونی در حال پیگیری امور قانونی آن هستند، پیام «وحدت برای خدمت» خود را به همة اشخاص حقیقی و حقوقی ارسال می‌دارند تا شرایط برای خدمت بیشتر به صنعت چاپ را فراهم آورند.

انتظار می‌رود اهالی صنعت چاپ این فراخوان با ارزش را وظیفة صنفی و ملی خود قلمداد کرده و با حمایت از طرح وحدت صنعت چاپ، خدمتی صادقانه، شرافتمندانه و تاریخی به صنعت چاپ کشور کنند.