تیر اتحادیه لیتو گراف به هدف خورد / لارج فرمتی ها از اتحادیه لیتو گراف مجوز می گیرند


بعد از کشمکش فراوان در مناقشه دیجیتال و عدم پاسخ گویی به سوالات مطروحه از سوی اتحادیه چاپخانه دارن تهران بالاخره امروز صبح در مجمع عمومی امور صنفی این موضوع به پایان رسید.
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران(پاپنا) ، چندی است که موضوع دیجیتال اذهان مدیران دو اتحادیه چاپ و لیتوگراف و اعضای آنها را به خود معطوف کرده است ، موضوعی که ماحصل شیرینی برای لیتوگرافان و تنها نامی برای چاپخانه داران ره آورد داشت.
در این مجمع مطابق صحبت هایی که احمد ابوالحسنی با آژانس در مصاحبه های قبلی کرده بود چاپ لارج فرمت به همراه پلاتر به عهده اتحادیه لیتوگرافان قرار گرفت و چاپ صنعتی دیجیتال که در کل کشور کمتر از انگشتان دست فعالیت می کند به چاپخانه دارن رسید چیزی شبیه یک نام!
اما موضوع مهم دفاتر فنی بود که برای ما این سوال پیش آمد که در پاسخ ابوالحسنی گفت : دفاتر فنی بصورت مستقل و زیر نظر اتحادیه یا انجمن خود ادامه فعالیت خواهند داد.
سوال بوجود آمده این بود که با توجه به شالوده انجمن چاپ دیجیتال مبنی بر لارج فرمت ها پس چه چیزی نصیب اتحادیه چاپخانه داران تهران شد که نایب رییس اتحادیه لیتوگرافان در پاسخ گفت : فقط چاپ دیجیتال نصیب آنها گردید ، چون در ایران با توجه به مشکلات مختلف وارداتی و بالا بودن و پرهزینه بودن چاپ های دیجیتال رقبت کمی به این توع از چاپ در کارگاه ها وجود دارد.
اما باید در پایان ذکر کرد که این امتیاز شیرین که توسط اتحادیه لیتوگرافان بدست آمد حاصل کار و همدلی گروهی هیات مدیره و  انتخاب صحیح لیدری توانمند بود ، امیدواریم این نتجیه گیری درسی برای آینده صنعت چاپ و اتحادیه های صنفی به همراه داشته باشد.در روز های آینده بیشتر به موضوع چاپ دیجیتال خواهیم پرداخت ...