تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه ها ( تاریخ درج : ۲٧ شهریور ۱٣۹۱ )

                                                                  بسمه تعالی

جایگزینی ظروف و محصولات یکبار مصرف پلاستیکی با مواد قابل بازیافت و غیر پلاستیکی
 
     


  بر اساس ابلاغ اداره کل سلامت شهرداری تهران بدینوسیله از همکاران محترم عضو اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین در خواست می گردد نسبت به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه ها ، ظروف و محصولات یکبار مصرف پلاستیکی و جایگزینی آن با مواد قابل بازیافت و غیر پلاستیکی اقدام مقتضی معمول فرمائید .

                                                                                                                                              و من ا... التوفیق
                                                                                                                                   رئیس اتحادیه – حسن قاسمی