اصناف دارای ریشه تاریخی و اجتماعی هستند/ راه رسیدن به وحدت و یکپارچگی همدلی است
 
 

مناقشه چاپ دیجیتال را می‌توان یکی از موضوعات‌ صنعت چاپ ایران دانست که جای بحث و بررسی فراوانی ایجاد کرده است .
به گزارش آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران (پاپنا) ، مناسبت روز چاپ موقعیت مناسبی برای پرداختن به این مناقشه و تلاش برای یافتن راه مناسب است همچنین با توجه به نامة دفتر امور چاپ مبنی بر تعلیق توافق قبلی یا واگذاری چاپ دیجیتال به اتحادیه چاپخانه‌داران تهران این بحث حائز اهمیت است؛ در این رابطه نائب رئیس اتحادیه لیتوگرافان نظرات قابل توجهی دارد:
*شنیده‌ها حاکی از تلاش شما برای مدیریت چاپ دیجیتال است؛ این خبر چقدر صحت دارد؟
نه چنین چیزی نیست و چاپ دیجیتال دارای ویژگی‌هایی است که آنرا به اتحادیه یا صنف خاصی محدود نمی‌کند و لذا به طور مبنایی این بخش از صنعت قابل واگذاری به یک بخش یا یک صنف نیست.
اینکه چاپ دیجیتال را محدود به یک صنف بدانیم کوتاه فکری است؛ زیرا دامنه چاپ دیجیتال گسترده و از لحاظ کاربردی متنوع است و با توجه به شرایط فعلی در حصر یک اتحادیه و انجمن نمی‌گنجد.
* با این دیدگاه تحلیل شما از اصناف و انجمن‌های موجود برای مدیریت چاپ دیجیتال چیست؟
قبل از هر چیز باید بدانیم که اصناف دارای ریشه تاریخی و اجتماعی هستند و از این جهت اعتبار قابل قبولی دارند اما انجمن‌ها چنین ویژگی ندارند، برای درک بهتر باید انجمن‌ها را دقیق‌تر بررسی کنیم، انجمن‌ها دو گروه هستند؛ از نظر من انجمن‌ها به دو گروه تقسیم ‌می‌شوند، یک گروه مفید و گروه دیگر غیرمفید؛ گروه دوم مانند علف‌های هرز هستند و قادر به تصمیم گیری نیستند.
اما انجمن‌های مفید به دنبال فعالیت‌های علمی، پژوهشی و مشاوره‌ای برای صنف و صنعت هستند و انحصار و فعالیت‌های اجرایی دوری می‌جویند؛ در مقابل غیر مفید‌ها نه تنها حضورشان ضرورت ندارد بلکه صنف و صنعت نیز از وجودشان متضرر خواهند شد.
این انجمن‌ها با موازی کاری با اتحادیه‌های هم رسته باعث رقابت‌های ناسالم در آن بخش می‌شوند، اینها همان علف‌های هرز و فرزند ناخلف هستند که باید به چارچوب وظایف خود بازگردنند واگر اینطور نشد باید آنها را از ریشه زد.
*به نظر می‌رسد که دلیل مناقشه موجود، نگاه‌های متفاوت و درک پر از ابهام از ماهیت و مفهوم چاپ دیجیتال است، شما چطور به ماهیت این صنعت می‌نگرید و آنرا چطور تعریف می‌کنید؟
برای درک ماهیت دیجیتال باید آنرا به دو بخش عام و خاص تفکیک نمود و باتوجه به دانش و واقعیات موجود به بررسی آن پرداخت؛ در نگاه عام چاپ دیجیتال عبارت است از انبوه سازه‌ها از قبیل پرینترهای خانگی، پلاترها،دستگاه های کپی پیشرفته و چاپ عکس و یا فکس و ...
و در نگاه خاص چاپ دیجیتال عبارت است از یک تکنولوژی مدرن با دو مشخصه پیچیدگی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری همراه و بالتبع قیمتهای بالا  که این دو مشخصه‌های ابتدایی صنعت چاپ دیجیتال است.
در نگاه عام چاپ دیجیتال در شرایط فعلی کشور ما نه قابل کنترل است و نه قابل مدیریت و در چارچوب هیچ صنف و انجمنی نمی‌گنجد و نخواهد گنجید که چرا تجربه‌های گذشته مانند ورود دستگاه فکس وکامپیوتر نشان داده برای این نوع از تکنولوژی‌ها، هیچ سازوکار قانونی و مجوز خاصی کارساز نیست.
لذا خودبه‌خود از حیطه مدیریت و کنترل خارج می‌شود واین فراگیر بودن باعث عدم نظارت کاهش شدید مدیریت در این حوزه خواهد شد.
اما در بخش خاص ما با تکنولوژی پیچیده و پرهزینه روبه‌رو هستیم؛ که کمتر کسی قادر به نصب و راه‌اندازی چنین امکاناتی است، و درست همین بخش است که باید مورد بررسی قرار بگیرد و از نگاه من این متولی باید اتحادیه چاپخانه‌داران باشد.
* با این دیدگاه چرا انجمن چاپ دیجیتال را به عنوان متولی معرفی نکنیم؟
جواب کاملاً روشن است ، اول اینکه با توجه به گرانی و پیچیدهگی چاپ دیجیتال تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی قادر به خریداری و نگهداری ماشبن آلات نخواهند بود بنابراین از طریق منطق کمی هیچگاه تعداد آنها به حد نصاب قانونی برای تشکیل اتحادیه نخواهد رسید و چون اداره این کار نیاز به سازوکار و قوانین تایید شده صنفی دارد یک انجمن هرگز وجاهت و اعتبار لازم را نخواهد داشت.
و موضوع دوم اینکه انجمن چاپ دیجیتال در بین اصناف وجاهت و شخصیت لازم برای این کار راندارد و اصلا به حساب نمی آید.

*با این اوصاف آیا باید صنف جدیدی برای چاپ دیجیتال تعریف کنیم ؟

خیر با توجه به تعداد کسانی که شامل موضوع چاپ دیجیتال می شوند امکان ایجاد صنف و اتحادیه ای با این نام امکان پذیر نیست ، و اگر به فرض محال این امکان به وجود آید ضرورتی ندارد چرا که اصناف حاضر مانند صنف چاپخانه دارن و لیتوگرافان قابلیت و ظرفیت آن را دارند.
*اما به نظر می‌رسد که شما با مخالفت خود باعث لغو نامه قبلی دفتر امور چاپ شده اید که مدیریت چاپ دیجیتال را به اتحادیه چاپخانه دارن سپرده بود؟
مخالفت من در واگذاری تمام ابعاد چاپ دیجیتال به اتحادیه چاپخانه داران است وگرنه در بخش موارد خاص که قبلا توضیح داده شده هیچ مخالفتی وجود ندارد همچنین اتحادیه لیتوگراف هم می تواند باتوجه به تخصص موجود متولی بخش چاپ لارج فرمت ها باشد ، در خواست ما این است که موضوع مجدد بررسی شود و مانع از دخالت های آتی در بخش عام شود ؛ بطور کلی اگر چاپ دیجیتال در هردو بخش به یک صنف واگذار شود می تواند باعث از هم گسیختگی آن صنف شود و این تنوع و پراکندگی غیر قابل کنترل است.
در اصناف ، قانون اجرایی مصوب مجلس شورای اسلامی است و هر صنف مربوط به یک اتحادیه است ، با توجه به قوانین مصوب هر اتحادیه می تواند موارد ارتکاب تخلف مربوطه را تعطیل نماید ، حال تصور کنید اگر چاپ دیجیتال به طورعام و خاص به یک اتحادیه داده می شد چه معضلی پیش می آمد.
*با این توضیحات باید مناقشات چاپ دیجیتال را ناشی از ضعف کارشناسی و عدم تعریف مشخص و تحدید ابعاد آن دانست که موجب می شود احتمال دخالت در بخش عمومی افزایش ناخوشایندی داشته باشد ؛ با تمام اینها راهکار اساسی شما برای حل این مناقشه چیست ؟
به عنوان خدمتگزار اهالی چاپ بخصوص لیتوگرافان فهیم وهنرمند استدعا دارم که سعه صدر داشته باشند  و در ثانی کوته فکری و تعجیل را کنار بگذاریم وبدانیم که اصناف متعلق به ملت هستند و باید با نگاه ملی تصمیمی به نفع ملت گرفت نه یک گروه یا یک صنف خاص و راهکار اصلی برای خدمت به این ملت وحدت است و راه رسیدن به وحدت هم یک چیز است : همدلی همدلی همدلی                                                                                 

                                                                                                            منبع : آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران