جمع آوری لامپهای پر مصرف ( تاریخ درج : ۱۱ مرداد ۱٣۹۱ )

بسمه تعالی 

        با سلام ، به اطلاع کلیه اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند : در راستای مرحله دوم قانون هدفمند سازی یارانه و به منظور ادامه همکاری با شرکت توزیع برق در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی ، مقتضی است نسبت به جمع آوری لامپهای پر مصرف و جایگرینی لامپهای کم مصرف در محل صنفی تحت تصدی اقدام لازم معمول فرمائید .    

                                                                                                       و من ا... التوفیق

                                                                                              رئیس اتحادیه - حسن قاسمی