ابلاغیه ارشاد در خصوص چاپ وتبلیغات ( تاریخ درج : ٠٧ اسفند ۱٣۹٠ )

بسمه تعالی

 

       بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند که براساس ابلاغیه شماره 178873/90/134 مورخه 2/12/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی :

1-    چاپ و تبلیغات غیر واقعی با موضوع و هدف فرار از مالیات ممنوع است .

2-    چاپ وتبلیغات فاکتورهای صوری ممنوع است.

3-    چاپ و تبلیغات پیرامون فروش کد اقتصادی ممنوع است .

4-    چاپ وتبلیغات پیرامون فروش کد اقتصادی با فاکتور فروش رسمی در آگهی  نامه ها ، مجلات و سایت ها و جراید کثیر الانتشار ممنوع است .

     فلذا اتحادیه بر لزوم رعایت موارد فوق تأکید می نماید .

                                                                                                       و من ا... التوفیق

                                                                                                  رئیس اتحادیه - حسن قاسمی