بسمه تعالی

 

        بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند :

       اولین دوره آموزش ملی در صنعت چاپ در زمستان سال 90 با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری مراکز آموزشی معتبر برگزار خواهد شد .

     ازکلیه شاغلین ، مدیران و سرپرستان شاغل در صنعت چاپ ، دانشجویان و  فارغ التحصیلان چاپ خواسته می شود تا در صورت تمایل و با مراجعه به اتحادیه و یا دفتر امور چاپ وزارت ارشاد نسبت به دریافت فرم تقاضای ثبت نام اقدام نمایند .

    بدیهی است هزینه ثبت نام پس از دعوت برای شرکت در دوره از متقاضیان اخذ خواهد شد .

 

  و من ا... التوفیق

رئیس اتحادیه - حسن قاسمی