بسمه تعالی

 


با سلام

          بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ،  مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند: بر اساس نامه معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید و توزیع لوازم التحریر توسط مراکز عمده و خرده فروش در تهران و با توجه به تجربیات سنوات گذشته مبنی بر توزیع لوازم التحریر حاوی تصاویر مبتذل که باعث ترویج فرهنگ غربی در بین دانش آموزان می باشد، دستور فرمائید آموزش لازم به افراد صنفی تحت پوشش به منظور جلوگیری از هر گونه تبعات سوء ارائه و نتیجه را به معاونت اماکن اعلام نمائید .  

 

                                         و من ا... التوفیق

                                                                                                                                رئیس اتحادیه حسن قاسمی