بسمه تعالی

با سلام

 


  بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین می رساند: بر اساس دستور العمل اداره کل امنیتی انتظامی استانداری تهران ،چنانچه آن واحد صنفی مجهز به دوربین مداربسته می باشد با ذکر تعداد و نوع دوربین به اتحادیه سازندگان کلیشه و لیتوگراف ، مهرو پلاک و چاپ اسکرین اعلام نمائید .    

 

      و من ا... التوفیق

                                                                       رئیس اتحادیه حسن قاسمی