بسمه تعالی 

      با سلام و احترام ، بدینوسیله به اطلاع متصدیان محترم واحد های صنفی تحت پوشش اتحادیه می رساند که بر اساس ابلاغ دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام به هر گونه چاپ با استفاده از نام ، عکس ، لباس ، پرچم و سایر محصولات و اقلام خاص باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی ( پرسپولیش ) بدون هماهنگی و اخذ تأئید رسمی  از مدیریت باشگاه فوق الذکر تخلف محسوب می گردد .

     علیهذا مقتضی است ضمن رعایت موارد ابلاغی ترتیبی اتخاذ فرمایند که متضمن رعایت حق و حقوق مادی و معنوی مربوط به آثار مکتوب و چاپ روی البسه با آرم و لوگوی باشگاه مورد بحث باشد.

                                           و من ا... التوفیق

                                                                                                                                  رئیس اتحادیه حسن قاسمی