عضو دفاتر تبلیغاتی
نام سعید تقی پور
ایمیل info@resanehemrooz.com
تلفن
22566046
22588316
آدرس خیابان پاسداران بوستان هفتم پ 139 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت تبلیغاتی رسانه امروز )