عضو چاپ سیلک اسکرین
نام رضا الکن کیوج
تلفن
33308973
آدرس تهران ، بروجردي ، كوچه اسلامي ، خيابان شهيد برادران محبي ، پلاك 51 ، طبقه همكف
حوزه فعالیت

 در زمینه چاپ سسیلک فعالیت دارند( نقشان گرافیک)