عضو دفاتر تبلیغاتی
نام صادق ثقفی
تلفن
77090305
آدرس تهران ، نارمك ، بزرگراه رسالت ، خيابان دردشت ، پلاك 558 ، طبقه اول
حوزه فعالیت

 در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( مشکات نگار تبلیغ