عضو لیتوگراف
نام بابک عابدین
تلفن
6665513
آدرس تهران ، چهارراه سيد علي ، خيابان سعدي ، خيابان شهيد سيد حميدرضا مصباح ، پلاك 164 ، طبقه همكف
حوزه فعالیت

 در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( صفا)