عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام رضا مفید
تلفن
41915
آدرس تهران ، خيابان خرمشهر ، خيابان قنبر زاده ، كوچه 16 ، پلاك 6 ، طبقه 3 ، واحد 3
حوزه فعالیت

 در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند