عضو چاپ سیلک اسکرین
نام شهرام شایگانی
تلفن
22532510
آدرس خيابان خواجه عبداله ابتداي شهيد عراقي كوچه عابدي پلاك 9 طبقه همكف
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند( کلیک نشان ایده)