عضو دفاتر تبلیغاتی
نام محمود پوردیهیم
ایمیل deihimco@yahoo.com
تلفن
66907277
66420965
آدرس میدان توحید خیابان باقرخان شرقی روبروی خ دکتر قریب پ 17 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند(کانون تبلیغات دیهیم)