عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام رضا فریدونی عادل
تلفن
33975940
آدرس ميدان بهارستان خيابان جمهوري خيابان ملت كوچه خوشرو پلاك 2 ساختمان 110 واحد 1 طبقه زيرزمين
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند