عضو مهر و پلاک
نام عباس پورجم علویجه
ایمیل pourjam_1349@yahoo.com
تلفن
66484002
66977969
آدرس میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی بازار بزرگ کتاب پ 10 طبقه زیرزمین
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهرو پلاک جم)