عضو دفاتر تبلیغاتی
نام محمد هادی جواهری ماهر
تلفن
26410977
آدرس بلوار ميرداماد خيابان ابن سينا ميدان مادر خيابان شاه نظري نبش كوچه نازآفرين پلاک 41طبقه 7 واحد 20
حوزه فعالیت

در زمینه دفاتر تبلیغاتی فعالتی دارند( هیرا طرح آریا)