عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام رحیم بارشی
تلفن
36055763
آدرس ميدان بهارستان خيابان اكباتان خيابان ملت ساختمان برج بهارستان پلاك 165 طبقه 1 واحد 210
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند