عضو مهر و پلاک
نام امامعلی قلی خانی
تلفن
77329716
آدرس خاك سفيد ، خيابان شهيد منصوري زهدي ( امين ) ، خيابان بهشت شرقي ، پلاك 216 ، طبقه همكف
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند( ارژنگ)