عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام امیر باقری
تلفن
55362011
آدرس مختاري كوچه شهيد سروان حسن موذن خيابان مختاري پلاك 457 واحد 5
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند( تکنیک 110)