عضو مهر و پلاک
نام علیرضا خطیب مهر
تلفن
88854281
آدرس خيابان وليعصر كوچه پنجم خيابان شقايق پ 4 طبقه همكف
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند ( نوین نگار)