عضو مهر و پلاک
نام حسن کاظمینی
تلفن
66910649
آدرس م انقلاب خ كارگر جنوبي پاساژمهستان پ 906طبقه همكف واحد23
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( کاظمینی )