عضو چاپ سیلک اسکرین
نام سیاوش محمودی
تلفن
88951620
آدرس خيابان يوسف آباد خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي خيابان دوم پ 11طبقه چهارم واحد 11
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند ( رمزینه بر چسب)