عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام فرخ حبیب نژاد
تلفن
44497146
آدرس پونك شمالي كوچه پونه 4بلوار پونك ساختمان نارون پ 80 طبقه دوم واحد 7
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند (فن آوران همیشه بنام )