عضو لیتوگراف
نام طاهره پسندیده بهره مند
ایمیل khatamlito@yahoo.com
تلفن
66497582
آدرس خیابان جمهوری اسلامی ابتدای خیابان دانشگاه پ 35 طبقه 1واحد 4
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی نیمه مدرن فعالیت دارند( لیتوگرافی خاتم )