عضو دفاتر تبلیغاتی
نام مهشاد السادات آگاه
تلفن
66476909
آدرس خ جمهوری اسلامی خ ولی عصر بن بست صفاری پلاک 9 طبقه 4 واحد 21
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالتی دارند( سیمای سالم)