عضو چاپ سیلک اسکرین
نام جواد مشهدی علیپور
تلفن
88928668
آدرس بهجت آباد خيابان ولي عصر بن بست سروش پلاك 4 طبقه همكمف واحد 1
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند (آرمانی )