عضو لیتوگراف
نام محمود پدیدار
ایمیل info@padidpardazesh.com
تلفن
22038263
22059101
آدرس خیابان ولیعصر روبروی پارک ملت خ ارمغان غربی پ 64 طبقه 5واحد 15
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( لیتوگرافی پدیدپردازش )