عضو مهر و پلاک
نام حسین بیگ محمد حجازی
تلفن
33119961
آدرس خیابان لاله زار جنوبی پاساژ ایران پلاک 327 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند ( مهرو پلاک ایران)