عضو تعمیرکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک
نام سید مرتضی عربشاهی
تلفن
44783755
آدرس چیتگر خ جهاد بن بست قدس 2 پلاک 6 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه فروشندگی لوازم و دستگاههای لیتوگرافی و چاپ سیلک فعالیت دارند ( فراتک )