عضو دفاتر تبلیغاتی
نام محمدرضا بادکوبه
تلفن
88564146
آدرس شهرک غرب بلوار دادمان خ بهارستان نبش گلبرگ 4 غربی پ 25 طبقه 5
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( رؤیای طلایی شهر)