عضو سازندگان کلیشه های ژلاتینی
نام داود ابراهیمی جاویدی
تلفن
66782062
آدرس جاده قدیم کرج شاد آباد انتهی خ 17 شهریور خ عبدالرحیمی کوچه سوم پ 24
حوزه فعالیت

در زمینه کلیشه سازی فعالیت دارند ( کلیشه آسان نقش )