عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام مرتضی نجفیان
تلفن
33132924
آدرس خیابان 15 خرداد شرقی بین چهارراه سیروس و خ ری جنب کوچه امامزاده یحیی پ 137
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند