عضو لیتوگراف
نام محمد امین گودرزی
تلفن
36611798
آدرس خیابان جمهوری نرسیده به میدان بهارستان اول خ ملت برج بهارستان پ 8 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند(آترین)