عضو لیتوگراف
نام فریدون بشارتی
تلفن
66726881
آدرس خیابان انقلاب بین میدان فردوسی و حافظ خ پارس نبش خ غزالی پ 55 طبقه زیرزمین
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی  مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی مهران )