عضو چاپ سیلک اسکرین
نام مهدی غلامی شاه آباد
تلفن
66810238
آدرس اتوبان فتح روبروی فتح 17 شیر پاستوریزه خ شهید محمود حاج اکبری کوچه 12 متری سوم پ 7
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند(نوین نقش جهان)