عضو مهر و پلاک
نام مرتضی عقیقیان منفرد
تلفن
44015056
آدرس فلکه دوم صادقیه پشت پارک استقلال مجتمع تجاری صادقیه پ 1 طبقه زیرزمین واحد23
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند