عضو چاپ سیلک اسکرین
نام میر ناصر سادات بنیس
تلفن
88317723-5
آدرس ایرانشهر جنوبی پائین تر از چهارراه سمیه بن بست جلیلی پ 5طبقه 2 واحد 3
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند(نیکو پردازان گلشهر)