عضو لیتوگراف
نام چنگیز آصفی مقدم
تلفن
88807779
88938713
آدرس خ استاد نجات الهی کوی مراغه ساختمان 116 پ 6 طبقه زیرزمین واحد 1
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی نیمه مدرن فعالیت دارند ( لیتوگرافی مقدم )