عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام محمود حق پرست آهنگر
تلفن
66200088
آدرس شهرک ولیعصر میدان ایثارگران خ سیدالشهداءپ 89
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند(خانه طراحان هیوا)