عضو مهر و پلاک
نام فرامرز حاتمی
تلفن
66574269
آدرس میدان انقلاب ابتدای خ کارگر جنوبی پاساژ مهستان پ 908 طبقه زیر همکف واحد 10-
حوزه فعالیت

در زمینه مهر و پلاک سازی فعالیت دارند