عضو لیتوگراف
نام مرتضی پنجه شیر ممقانی
تلفن
33906155
آدرس خ سپاه نرسیده به میدان بهارستان روبروی تالار سیاره کوچه دانشسرا پ 18 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند(سیب)