عضو چاپ سیلک اسکرین
نام سید امیر حسن بهبهانی
تلفن
77785114-5
آدرس خ دماوند خ نشوه ( سازمان آب ) خ پنجم شیدایی خ هفتم شمالی پ 12 طبقه اول
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند