عضو چاپ سیلک اسکرین
نام امیر اردشیر برادران اقبال
ایمیل info@labeliran.com
تلفن
44922223
44907463
آدرس کیلومتر 13 جاده مخصوص کرج خ امید کوچه ششم شرقی پ 3 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند ( چاپ سیلک لیبل ایران )